Veřejná zakázka: Hluboký a Jalový potok - sečení

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001063
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 413
Systémové číslo: P15V00000413
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.05.2012
Nabídku podat do: 15.05.2012 10:00
Otevírání obálek: 15.05.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hluboký a Jalový potok - sečení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o kosení koryta Hlubokého a Jalového potoka. U Hlubokého potoka „SO1“ v obci Býchory a Sendražice okres Kolín je k sečení celkem určena plocha 2,58 ha, tok o šíři 6-10m a to ručně z důvodu nepřístupnosti v zastavěné části. V rámci prací bude v obci Býchory provedeno shrabání pokosené hmoty a odvoz na určené místo do 2 km. Dále bude v obci Býchory provedena likvidace 2krát křídlatky na ploše 140m2. U Jalového potoka je celkem určena plocha 1,29 ha, tok o šíři 6-10m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 125 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky