Veřejná zakázka: LC Prostřední

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009678
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4144
Systémové číslo: P15V00004143
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/657
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 484244
Počátek běhu lhůt: 21.12.2013
Nabídku podat do: 16.01.2014 10:00
Otevírání obálek: 16.01.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Prostřední
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC 1L (4,5/30). Délka opravovaného úseku 3,821 km, nadm. výška cca 740 m n.m.
Povrch LC je tvořen penetračním makadamem a současné době je značně rozpaden, tvoření výtluků a zadržování vody v koruně LC a zvyšování rizika rozpadu.
Následná oprava bude řešit pouze povrch LC, bez nutnosti opravy odvodňovacích objektů.
Místo plnění: LS Ruda nad Moravou, revír Mlýnice, k.ú. Červená Voda, Mlýnický Dvůr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 216 678 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky