Veřejná zakázka: Dodatek č. 4 - Holomňa Drslavice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009681
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4146
Systémové číslo: P15V00004145
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/253
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 375677
Počátek běhu lhůt: 26.11.2013
Nabídku podat do: 25.11.2013 09:00
Otevírání obálek: 25.11.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodatek č. 4 - Holomňa Drslavice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Změna rozsahu díla a s tím spojená změna ceny díla, která byla vyvolána odlišným zakládáním opěrných zdí vzhledem k neúnosnému podloží.Tato skutečnost byla zjištěna až během výstavby. Předmětem dodatku je změna objemu prací díla vyvolaná z důvodu úpravy velikosti základů pod opěrnou zdí na levém břehu ( v km 5,572 - 0,606) a na pravém břehu (v km 0,550-0,571), dále z důvodu záměny technického řešení části podélného opevnění na pravém břehu (nahrazení opěrné zdi v km 0,571 – 0,606 těžkou kamennou rovnaninou) a z toho plynoucích víceprací. Tato změna byla vyvolána nepředpokládanými geologickými poměry v dané kilometráži.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 706 351 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Odry, U Skláren 781, 755 18 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky