Veřejná zakázka: Opravy cest - penetrace

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009731
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4156
Systémové číslo: P15V00004154
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/450
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.01.2014
Nabídku podat do: 04.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 04.02.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy cest - penetrace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
rozrytí krytu a úprava pláně, odkopávky, odstranění nánosů na krajnicích, čištění odvodnění, navezení makadamu, asfaltový nátěr, oprava a výměna propustí -roury a čela, oprava a zřízení hospodářských sjezdů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 681 100 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky