Veřejná zakázka: Stařečský potok ve Starči - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009743
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4162
Systémové číslo: P15V00004160
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/158
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 478119
Počátek běhu lhůt: 30.08.2013
Nabídku podat do: 29.08.2013 08:00
Otevírání obálek: 29.08.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stařečský potok ve Starči - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vícepráce řešící opevnění záhozem z lomového kamene v místě rozbořených betonových tvárnic, které se nacházely pod nánosem sedimentu v korytě toku. Dále byly pro zjištění stavu základů vykopány sondy v úseku rekonstrukce opěrné zdi v km 5,435-5,496.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 12 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Dyje

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky