Veřejná zakázka: LC Annina silnice - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009753
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4165
Systémové číslo: P15V00004163
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/288
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 376003
Počátek běhu lhůt: 22.11.2013
Nabídku podat do: 22.11.2013 08:00
Otevírání obálek: 22.11.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Annina silnice - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce: jedná se zejména o obnovu čel hospodářských propustů z lomového kamene (8 ks čela pro DN 300-500mm), obnovu prasklého čela z lomového kamene TP a prodloužení trubního propustu z korugovaného potrubí o 1,5m DN 600, obnova zpomalovacího prahu z plastových dílců a dopravního značení před zpomalovacím prahem, z majetkových důvodů proběhla změna vyústění odvodnění příkopů a s tím spojené prodloužení obnovy příkopů a navýšení zemních prací, očištění povrchu krytu vodou před aplikací spojovacího postřiku – z důvodu deštivého období se na cestu dostaly nečistoty.
Místo plnění: k.ú. Březník

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 246 405 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky