Veřejná zakázka: Oprava a stavební úprava mostů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001075
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 417
Systémové číslo: P15V00000417
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2012
Nabídku podat do: 21.05.2012 08:00
Otevírání obálek: 21.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a stavební úprava mostů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci prací bude provedena oprava a údržba 3 ks mostů (most na lesní cestě Pradědská M-8, most Vidly M-7, most Videlský potok M-23). Pro mosty M-8 a M-7 jsou zpracovány samostatné projektové dokumentace, které stanovují rozsah prací. Pro most M-23 je rozsah prací dán zápisem z hlavní prohlídky mostu z období 5/2011.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 260 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky