Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Třísková

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009831
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4171
Systémové číslo: P15V00004169
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/669
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 486724
Počátek běhu lhůt: 20.12.2013
Nabídku podat do: 13.01.2014 11:00
Otevírání obálek: 13.01.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Třísková
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je vedena jako jeden stavební objekt :
SO 100 - Pozemní komunikace
Délka úpravy je 3,530km ; základní šířka v přímé 3,5 m

Konstrukce vozovky
Podle stupně poškození budou doplněny vyjeté koleje vrstvou podkladního kameniva vel.63-125mm v tl.20cm.
Nutné srovnání nerovností pláně.
Doplnění konstrukčních vrstev nezvýší niveletu koruny cesty.

Konstrukce vozovky v km 0,000-3,530
podkladní kamenivo hrubé drcené vel. 32-63mm v tl.200mm
podkladní kamenivo hrubé drcené vel. 32-63mm v tl.100mm
kryt posyp kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zhutněním.
Podélné odvodnění
- čištění příkopů 0,15 m3/bm - 500 m
- čištění příkopů 0,50 m3/bm - 1309 m
- odkopávky příkopů 0,15 m3/bm - 175 m3

Podélné odvodnění:
- čištění a oprava stávajících propustků 4 ks
- dobudování propustků 12 ks (plastová korugovaná trouba DN 600, čela kamenná rovnanina.


Místo plnění: LS Loučná nad Desnou R06 Jezerná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 486 389 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky