Veřejná zakázka: Opěrná zeď lesní cesty Gabrielka - Brandov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009959
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4184
Systémové číslo: P15V00004182
Evidenční číslo zadavatele: S933/2013/287
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 487074
Počátek běhu lhůt: 01.02.2014
Nabídku podat do: 17.02.2014 13:00
Otevírání obálek: 17.02.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opěrná zeď lesní cesty Gabrielka - Brandov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci opěrné zdi lesní cesty Gabrielka, je investiční akcí z vlastních zdrojů. Opěrná zeď je navržena jako statická stěna z pohledového železobetonu v místech původní opěrné zdi. Konstrukce opěrné stěny bude ve tvaru obráceného písmene T. Základový pas obdelníkového tvaru s mírným úkosem horní přední i zadní strany. Podobně svislá část opěrné zdi je na lícní straně odkloněna, zatímco rub zdi je svislý. Lesní cesta bude obnovena v šířce 3.0 m v této skladbě: zhutnění pláně, podklad z drceného kameniva fr. 32/63 mm v tl. 20 cm, podklad z drceného kameniva fr. 16/32 mm v tl. 10 cm a vsyp krytu z lomové výsivky (do 35kg/m2) v tl. 5 cm.
Místo plnění: k.ú. Brandov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 069 222 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Most

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky