Veřejná zakázka: Oprava a modernizace LC K Rudce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009960
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4185
Systémové číslo: P15V00004183
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/302
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 486320
Počátek běhu lhůt: 21.12.2013
Nabídku podat do: 27.01.2014 11:00
Otevírání obálek: 27.01.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace LC K Rudce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je stávající lesní cesta K Rudce v km 0,000 – 1,495 zpevněné penetračním makadamem hrubým.
Účelem stavby je oprava a modernizace podélného a příčného odvodnění, vyjetých výtluků, kolejí a zřízení nové konstrukční vrstvy z asfaltobetonu ACO 11 (ABS).
Provedením těchto prací dojde ke zlepšení a obnovení parametrů lesní cesty na 1L- 3,5/30
Místo plnění: k.ú. Rudka na Moravě, Zálesná Zhoř

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 955 769 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky