Veřejná zakázka: Oprava a modernizace LC Brahovická III.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009994
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4189
Systémové číslo: P15V00004187
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/305
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 376960
Počátek běhu lhůt: 25.01.2014
Nabídku podat do: 17.02.2014 11:00
Otevírání obálek: 17.02.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace LC Brahovická III.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je stávající LC v km 0,000-2,550 zpevněná penetračním makadamem hrubým. Účelem stavby je oprava LC, která bude zpočívat v obnově podélného a příčného odvodnění, kompletní rekonstrukcí vyjetých kolejí v povrchu penetr.makadamu, vyrovnání nerovností vozovky z vrstvy ACP 16(OKS-obalované kamenivo středně hrubé) tl.100 mm v celé délce úpravy, a modernizace, která bude spočívat ve výstavbě nových trubních propustků, kamenných průlehů, včetně vybudování příkopů, zpevnění nájezdů, výstavbě hosp.přejezdů a zřízení nové konstr.vrstvy vozovky ACO 11(ABS-asfaltobeton střední) v tl.60 mm z modifikovaného asfaltu. Provedením těchto prací dojde ke zlepšení a obnovení parametrů LC na 1L-3,0/30
Místo plnění: Předmětná stavba se nachází v les.porostu mezi obcemi Tetčice a Neslovice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 585 567 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky