Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Nová Karlovická (LS 101) - Vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00010031
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4191
Systémové číslo: P15V00004189
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/810
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 376955
Počátek běhu lhůt: 30.08.2013
Nabídku podat do: 29.08.2013 08:00
Otevírání obálek: 29.08.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Nová Karlovická (LS 101) - Vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající cesty - Vybudování opevnění a prodloužení roury ocelové DN 400 v 1,501 km, Vybudování nového propustu (stávající byl propadlý) v 1,457 km, oprava jímky z LK v 1,150 km, přemístění 160 t kameniva se zhutněním pro skládku, zřízení 2ks hospodářských přejezdů v 2,800 km, záměna rozměrů TuboSider 195x125 za 184x139 cm, použití spojovacího nátěru z asfaltové emulze ASF 0,5-0,7 kg/m2 o ploše 12401,2 m2, pročištění příkopu, odpočet 2x 1m hospodářského sjezdu v km 2,950.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 247 920 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek - Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky