Veřejná zakázka: LC Obora - realizace SP

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00010042
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4193
Systémové číslo: P15V00004191
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/309
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 487224
Počátek běhu lhůt: 21.12.2013
Nabídku podat do: 22.01.2014 10:00
Otevírání obálek: 22.01.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Obora - realizace SP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je oprava LC, která bude spočívat v obnově příčného a podélného odvodnění, rekonstrukcí vyjetých kolejí, vyrovnání nerovností vozovky z vrstvy ACP 16(OKS-obalované kamenivo středně hrubé) tl. 100 mm v celé délce úpravy, a modernizace, která bude spočívat ve výstavbě nových trubních propustků, kamenných průlehů,včetně vybudování příkopů, vybudování žlabové vpusti, zpevnění nájezdů a zřízení nové konstrukční vrstvy vozovky ACO 11(ABS-asfaltobeton střední) v tl.60 mm z modifikovaného asfaltu. Provedením těchto prací dojde ke zlepšení a obnovení parametrů LC na 1L-3,0/30.
Místo plnění: k.ú. Kralice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 241 900 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky