Veřejná zakázka: Lubina km 29,540 - 30,850 - vícepráce JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00010099
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4201
Systémové číslo: P15V00004199
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/247
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 377508
Počátek běhu lhůt: 19.12.2013
Nabídku podat do: 18.12.2013 00:00
Otevírání obálek: 18.12.2013 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lubina km 29,540 - 30,850 - vícepráce JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:
- Po geodetickém vytyčení stavby bylo pochůzkou zhotovitele a správce toku zjištěno 20 ks stromů, které brání provedení uložení záhozu v pravém břehu. Kácení těchto 20 ks stromů nebylo v projektu zahrnuto, nutnost jejich odstranění se prokázala až po vytyčení stavby.
- Po odvodnění vývaru stupně byly zjištěny ve spodní části stupně průsaky vody skrz zdivo. Tyto lokální průsaky budou utěsněny injektováním polyuretanu. Injektování nebylo a ani nemohlo být řešeno v původní projektové dokumentaci.
Místo plnění: k.ú.: Frenštát pod Radhoštěm

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 29 732 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky