Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Do Smrčí a K Bažilovi - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00010109
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4204
Systémové číslo: P15V00004202
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/727
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 377489
Počátek běhu lhůt: 30.11.2013
Nabídku podat do: 29.11.2013 00:00
Otevírání obálek: 29.11.2013 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Do Smrčí a K Bažilovi - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta Do Smrčí a K Bažilovi byla před rekonstrukcí silně podmáčená. Při stavebních pracech bylo zjištěno, že k odvedení vody je potřeba příkopy prohloubit oproti PD. V návaznosti na to bylo z příkopů odstraněno podstatně více materiálu, který byl následně využit k rekultivaci starého zemníku vzdáleného necelé 3 km od stavby, a to z důvodu nemožnosti uložení materiálu na místě stavby.

Dále PD nepočítala s výměnou trubek na HS. Původní trubky musely být odstraněny z důvodu prohloubení příkopů a neodpovídají kvality. Nově musel být oproti PD též zatrubněn sjezd v délce 15m.

Na křížení LC, které PD uvažovala opravu zpevnění štěrkové bylo po zvážení použito zpenvnění balenou, která má větší trvanlivost. Dále při stavbě cesty byly přehodnoceny plánované propusty a od realizace některých bylo upuštěno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 602 160 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky