Veřejná zakázka: Valštejnka v km 0,000 - 2,240 - vícepráce JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00010168
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4214
Systémové číslo: P15V00004212
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/249
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 478659
Počátek běhu lhůt: 31.12.2013
Nabídku podat do: 30.12.2013 00:00
Otevírání obálek: 30.12.2013 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Valštejnka v km 0,000 - 2,240 - vícepráce JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Dva stupně ve staničení km 2,230 a 2,189 vykazují nestabilní stav konstrukce nad základem, budou kompletně odbourány až na líc základu, následně nově zabetonovány a obezděny obkladovým zdivem z LK. Dále bude provedeno prokotvení betonu tělesa stupně se stávajícím základem.
V projektové dokumentaci bylo původně uvažováno pouze s opravou středové části stupňů, tj. s vybouráním zbytků přepadových hran a jejich zpětným dozděním řádkovým zdivem včetně přikotvení přizdívaného zdiva. Při bouracích pracích však bylo zjištěno, že jsou poškozena i křídla výše uvedených stupňů. Skutečný rozsah poškození byl odhalen až při bouracích pracích. Nebylo možno tento stav předvídat. Práce jsou neoddělitelné od původní zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 93 906 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky