Veřejná zakázka: Zvěřní komora Zájezek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00010257
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4219
Systémové číslo: P15V00004217
Evidenční číslo zadavatele: S6/2013/330
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.02.2014
Nabídku podat do: 28.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 28.02.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvěřní komora Zájezek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Přestavba nevyužité garáže na sběrné místo zvěřiny pro potřeby bažantnice Konopiště na polesí Šiberna. Tento prostor bude rozdělen na místnost pro příjem zvěřiny a na vlastní chladicí box, přičemž vnitřní obklady stěn a stropů budou provedeny z chladírenských panelů. Rekonstrukce prostor garáže bude vyžadovat úpravu elektrických rozvodů a osvětlení, instalatérské práce na vodovodní přípojce a svodu odpadních vod, dále pak zednické, malířské a klempířské práce na finální úpravě objektu. Přístup a příjezd k navržené zvěřní komoře plně využívá stávající zpevněné komunikace a plochy.
Místo plnění: Polesí Šiberna, k.ú. Chlístov u Benešova, stavební parcela číslo 208.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 650 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky