Veřejná zakázka: BP Podhrázský potok ř. km 0,000 – 1,500 a 2,450 – 2,800; Podhrázský potok ř. km 6,120 – 7,620; Podhrázský potok ř. km 9,950 – 10,000 - PD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000024
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4220
Systémové číslo: P15V00004218
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.01.2014
Nabídku podat do: 15.01.2014 09:30
Otevírání obálek: 15.01.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Podhrázský potok ř. km 0,000 – 1,500 a 2,450 – 2,800; Podhrázský potok ř. km 6,120 – 7,620; Podhrázský potok ř. km 9,950 – 10,000 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyhotovení tří projektových dokumentací.

Popis stávajícího stavu:
Stávající koryto toku je značně zarostlé křovinami a průtok místy ucpaný polomy, dochází k vybřežení toku. Na březích jsou místy naplaveniny po povodních z června 2013 po přívalových deštích. Místy se vyskytují stromy suché a napadené.

Popis návrhu a požadavků investora:
Bude zhotovena PD pro ohlášení.

Projektová dokumentace bude dále rozšířena o požadavky investora uvedené v zadávacím listu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 104 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky