Veřejná zakázka: Autobusová doprava - LZ Konopiště 2014

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000050
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 4224
Systémové číslo: P15V00004222
Evidenční číslo zadavatele: 6/2014/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.01.2014
Nabídku podat do: 07.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 07.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Autobusová doprava - LZ Konopiště 2014
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Autobusová doprava pro pobytové a poznávací zájezdy, které LZ Konopiště pořádá pro své zaměstnance (hrazeno z FKSP).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 394 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Želetinka 12, 25601 Benešov

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy