Veřejná zakázka: Vyhotovení dokumentace k vodním nádržím a související inženýrská činnost

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000057
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4242
Systémové číslo: P15V00004240
Evidenční číslo zadavatele: S937/2014/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.02.2014
Nabídku podat do: 20.03.2014 10:00
Otevírání obálek: 20.03.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení dokumentace k vodním nádržím a související inženýrská činnost
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
KE KAŽDÉ VN:
Kompletní zaměření nádrže - hráz, stálé nadržení, funkčních zařízení a objektů. Vypracování geometrického plánu.
Zjištění hydrologických dat - n-leté a m-dení průtoky + dlouhodobý a minimální průtok, minimální zůstatkový průtok.
Zpracování dokumentace skutečného provedení VN dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.“
Zpracování manipulačního řádu.
Inženýring - zajištění ověření dokumentace skutečného provedení VN vodoprávnm úřadem (VÚ), vydání povolení k nakládání s vodami VÚ, schválení manipulačního řádu VÚ, provedení zápisu stavby hráze do KN - včetně zajištění podkladů pro zápis a dokladů pro vydání povolení k nakládání s vodami (dle VZ a vyhlášky č. 432/2001 sb.) – například stanovisko správce povodí apod.
Místo plnění: k.ú.: Kopidlno, Pševes, Hrubá skála, Kacanovy, Velký Vřešťov, Staré Nechanice, Hořiněves, Bašnice, Brtev, Hořice v Podkrkonoší, Kanice u Petrovic, Božanov, Vlčice u Trutnova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 275 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky