Veřejná zakázka: Opravy a modernizace LC na LS Buchlovice asfaltobetonem - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000058
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4243
Systémové číslo: P15V00004241
Evidenční číslo zadavatele: S915/2014/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 478492
Počátek běhu lhůt: 26.11.2013
Nabídku podat do: 25.11.2013 09:00
Otevírání obálek: 25.11.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a modernizace LC na LS Buchlovice asfaltobetonem - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce jsou vyvolány změnou v PD. Projektované zpevňování výhyben a skládek dříví asfaltobetonem bylo nahrazeno zpevněním štěrkodrtí, prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2 bylo nahrazeno pouze asfaltovým postřikem.
Vícepráce představují cca 25% méněprací.
Místo plnění: k.ú. Salaš u Velehrad, Buchlovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 267 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ ZLÍN

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky