Veřejná zakázka: Dodatek č. 1 - JŘBU Jasenice km 1,120-2,960

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000092
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4251
Systémové číslo: P15V00004249
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 478796
Počátek běhu lhůt: 06.12.2013
Nabídku podat do: 05.12.2013 08:00
Otevírání obálek: 05.12.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodatek č. 1 - JŘBU Jasenice km 1,120-2,960
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem dodatku je změna objemu prací na výše uvedené stavbě v důsledku nalezení starých těles stupňů a prahů z monolitického betonu. Na místo původně projektovaného dozdění z kamenného zdiva na cementovou maltu bylo provedeno dozdění těles z betonu se zděnou přelivnou hranou na chemické kotvy v ř. km 2,900-2,450. Ostatní příčné objekty byly provedeny z monolitického betonu (nalezené betonové základy a tělesa) včetně navrtávání starých těles kotvami. Dále místo podbetonování OZ v km1,666-1,686 a 1,927-1,985 byla provedena přípolož z kamene o hmotnosti nad 500 kg. Od ř. km 1,8675 po km 1,120 byl 1 stupeň a 7 prahů (podle odkrytých starých konstrukcí a dlažeb) rozšířeny z projektované šířky 6 metrů na 7,4 metru. Místo příčných prahů v ř. km 2,602 a 2,393 byla provedena žebra z kamenů o hmotnosti nad 1000 kg. Došlo také k navýšení objemu odtěžených nánosů a jejich uložení na skládku. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku zápisy ze dne 22.4., 29.4., 10.5., 17.5., 30.5., 21.6., 14.8. a 13.9.2013.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 729 733 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Moravy, Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky