Veřejná zakázka: Zajištění cateringu pro lovecké hosty LZ Židlochovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000120
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4258
Systémové číslo: P15V00004256
Evidenční číslo zadavatele: 4/2014/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.01.2014
Nabídku podat do: 30.01.2014 11:00
Otevírání obálek: 30.01.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění cateringu pro lovecké hosty LZ Židlochovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajišťování kuchařských a číšnických služeb potřebných při ubytování především lovecké, ale i další klientely na zámku Židlochovice. Konkrétně se jedná o zajištění kuchařských prací jako takových, zajištění kvalifikovaných osob pro číšnickou obsluhu hostů, zejména z řad svých zaměstnanců
a provedení číšnických prací, zejména obsluhy hostů, provedení výzdoby stolů a místností pro hosty včetně jejich úklidu po ukončení akce.

Místo plnění: LZ Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice - zámecká kuchyně i společenské ostatní prostory zámku, dále lovecké chaty LZ Židlochovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Židlochovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LZ Židlochovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky