Veřejná zakázka: 5x Projektová dokumentace na rekonstrukci a výstavbu LC na LS Choceň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001089
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 426
Systémové číslo: P15V00000426
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.05.2012
Nabídku podat do: 17.05.2012 07:30
Otevírání obálek: 17.05.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 5x Projektová dokumentace na rekonstrukci a výstavbu LC na LS Choceň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Rekonstrukce LC Ve čtvercích: dl. 0,970 km, rekonstrukce a prodloužení stávající přibližovací linky na LC odvozní kat. 2L 3,5/20.
2. Rekonstrukce LC Zelená linka: dl. 0,930 km, rekonstrukce stávající přibližovací linky na LC odvozní kat. 2L 3,5/20.
3. Výstavba LC Pod zámkem: dl. 0,610 km, místy neznatelná linka na LC odvozní kat. 2L 3,5/20.
4. Výstavba LC Zámecká studánka: dl. 0,590 km, místy neznatelná linka na LC odvozní kat. 2L 3,5/20.
5. Výstavba LC Prachová: dl. 0,670 km, místy neznatelná linka na LC odvozní kat. 2L 3,5/20.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 210 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s. p., Lesní správa Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky