Veřejná zakázka: Dodatek č. 1 - VN Všemina - oprava hráze

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000135
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4262
Systémové číslo: P15V00004260
Evidenční číslo zadavatele: S957/2014/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 478497
Počátek běhu lhůt: 12.12.2013
Nabídku podat do: 11.12.2013 09:00
Otevírání obálek: 11.12.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodatek č. 1 - VN Všemina - oprava hráze
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Změna rozsahu díla a s tím spojená změna ceny díla, která byla vyvolána změnou množství injektážní směsi do provedených vrtů a s tím spojený odvoz výplachu a jeho uložení na skládku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 79 755 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky