Veřejná zakázka: Uplatnění opce ke Smlouvě na dodávku softwarových licencí a poskytování služeb podpory Software Assurance

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000164
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4268
Systémové číslo: P15V00004266
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 488734
Počátek běhu lhůt: 28.02.2014
Nabídku podat do: 15.04.2014 10:00
Otevírání obálek: 15.04.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Uplatnění opce ke Smlouvě na dodávku softwarových licencí a poskytování služeb podpory Software Assurance
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování proaktivních služeb v rámci Microsoft Premier Support při řešení následujících částí projektu, zaměřeného na upgrade infrastruktury IT LČR, s.p.:
a) inovace domény Active Directory,
b) správa infrastruktury a datového centra – definice HW a SW požadavků pro projekt, virtualizace,
c) terminálové služby provozované na ředitelství,
d) migrace certifikační autority,
e) migrace z WIN XP,
f) nasazení produktu System Center Configuration Manager,
g) bezpečnost a vzdálené přístupy – vzdálený přístup z W7 nebo W8.1 protokolem IPSec (Cisco VPN klient) nebo technologií Direct Access,
h) upgrade Microsoft Exchange,
i) přesun SharePoint,
j) zálohování a Disaster Recovery – plány obnovy technologických celků na základě prováděných záloh jednotlivých částí.Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o uplatnění opce k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: , přičemž výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.
 

Místo plnění: Ř LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ředitelství LČR, s.p., Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky