Veřejná zakázka: Dodávka licencí VMware včetně podpory

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000165
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4269
Systémové číslo: P15V00004267
Evidenční číslo zadavatele: 099/2014/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.06.2014
Nabídku podat do: 26.06.2014 15:00
Otevírání obálek: 26.06.2014 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka licencí VMware včetně podpory
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel požaduje dodávku nových licencí programových produktů VMware. Konkrétně se jedná o tyto produkty o stanoveném množství:
20 x licence VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor (with 64 GB vRAM entitlement per processor)
20 x podpora Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor for 3 years
1 x licence VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per Instance)
1 x podpora Basic Support/Subscription for vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 for 3 years
Místo plnění: GŘ LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 945 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Posatelna LČR, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky