Veřejná zakázka: Sdružená zakázka - budování propustů a příkopů na LS Ruda nad Moravou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001090
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 427
Systémové číslo: P15V00000427
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2012
Nabídku podat do: 22.05.2012 08:00
Otevírání obálek: 22.05.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka - budování propustů a příkopů na LS Ruda nad Moravou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je řešení příčného a podélného odvodnění LC na LS Ruda nad Moravou. Jedná se o výstavbu 36 ks propustků o DN 400 - 600, v délkách 4 - 12 m, čela a vtokové jímky rovnané z lomového kamene. Budování 15 100 bm příkopů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 560 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, KŘ Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky