Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení tří LC na LS Horní Blatná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000169
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4271
Systémové číslo: P15V00004269
Evidenční číslo zadavatele: S932/2014/005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.01.2014
Nabídku podat do: 27.01.2014 10:00
Otevírání obálek: 27.01.2014 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení tří LC na LS Horní Blatná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o technické zhodnocení a opravy 3 LC Květnovská pod tratí, K Polím a Chvapilova.
Jedná se o tyto cesty:

LC Květnovská pod tratí

• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/35
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 0,800 km
• přibližná nadmořská výška: 470 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna hospodářských sjezdů, úprava pláně se zhutněním

• Technické zhodnocení
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 0,20 km
• přibližná nadmořská výška: 420 m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: zvýšení konstrukčních vrstev, rozšíření tělesa vozovky, nová točna

LC K Polím

• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 0,800km
• přibližná nadmořská výška: 470 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna hospodářských sjezdů, úprava pláně se zhutněním

• technické zhodnocení
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 0,20 km
• přibližná nadmořská výška: 470 m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje,
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: zvýšení konstrukčních vrstev, nová točna

LC Chvapilova

• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/35
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 3.125km
• přibližná nadmořská výška: 810 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním

• Technické zhodnocení
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo• délka rekonstruovaného úseku: 3,125km
• přibližná nadmořská výška: 810 m
• současný stav lesní cesty: špatné odtokové poměry, chybějící příčné objekty
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: instalace svodnic, nové trubní propustky, vybudování odvodňovacích příkopů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 006 898 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky