Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení LC na LS Horní Blatná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000170
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4272
Systémové číslo: P15V00004270
Evidenční číslo zadavatele: S932/2014/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.01.2014
Nabídku podat do: 04.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 04.02.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení LC na LS Horní Blatná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu a technické zhodnocení tří lesních cest:

1/ LC U Koupaliště

• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 0,749 km
• přibližná nadmořská výška: 720 m n.m.
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)

• oprava stávající LC
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním

• technické zhodnocení stávající LC
• technické řešení stavby: instalace svodnic, nové trubní propustky, nové hospodářské sjezdy, vybudování odvodňovacích příkopů

2/ LC K Žulovému lomu
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/35
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,271 km
• přibližná nadmořská výška: 840 m n.m.
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)

• oprava stávající LC
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním

• technické zhodnocení stávající LC
• technické řešení stavby: nové trubní propustky, nové hospodářské sjezdy, instalace svodnic

3/ LC Na zbořeništi
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 0,939 km
• přibližná nadmořská výška: 710 m n.m.
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)

• oprava stávající LC
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním

• technické zhodnocení stávající LC
• technické řešení stavby: instalace svodnic, rozšíření tělesa vozovky, nové trubní propustky, nové hospodářské sjezdy, vybudování odvodňovacích příkopů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 554 975 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky