Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revírech 1,12,21 a 23 na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000174
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4274
Systémové číslo: P15V00004272
Evidenční číslo zadavatele: S932/2014/009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.01.2014
Nabídku podat do: 29.01.2014 10:00
Otevírání obálek: 29.01.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revírech 1,12,21 a 23 na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy čtyř lesních cest, které jsou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele:
1/ LC Malá okružní
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15
• konstrukce vozovky: pomístně zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1 km
• přibližná nadmořská výška: 500 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním

2/ LC Na Krásňany
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15
• konstrukce vozovky: pomístně zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 0,8 km
• přibližná nadmořská výška: 620 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, oprava čel propustků,, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním

3/ LC Oblouková
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15
• konstrukce vozovky: pomístně zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 0,5 km
• přibližná nadmořská výška: 580 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, oprava 2 propustků , čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním

4/ LC U lišky
• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15
• konstrukce vozovky: pomístně zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,4 km
• přibližná nadmořská výška: 690 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, oprava 2 propustků , čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním.Doplňující informace ke zveřejnění:
Zadavatel odstoupil od Smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 511 364 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky