Veřejná zakázka: JŘBU_dodatečné služby, LS Strážnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000178
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4275
Systémové číslo: P15V00004273
Evidenční číslo zadavatele: 916/2014/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 481172
Počátek běhu lhůt: 29.01.2014
Nabídku podat do: 28.01.2014 08:00
Otevírání obálek: 28.01.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JŘBU_dodatečné služby, LS Strážnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Smluvní partner zajistí přitlučení spodního ráhna na nové a stávající oplocenky
vždy mezi dva kůly ve spodní části, tak aby bylo zabráněno poškození a vniknutí černé zvěře. Tato úprava bude prováděna pouze v těch lokalitách, kde jsou í vysoké stavy této zvěře. Dodávka bude včetně materiálu, tj. ráhna a hřebíků, předpokládaná cena bude 14 700,- Kč/km oplocenky.

Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=asc&itemId=3245, část 28, SÚJ Strážnice; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky