Veřejná zakázka: Rekonstrukce a oprava LC - oblast Těchonín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000206
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4281
Systémové číslo: P15V00004279
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.02.2014
Nabídku podat do: 14.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 14.02.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a oprava LC - oblast Těchonín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávajících LC, doplnění a zlepšení jejich technické vybavenosti. Bude provedeno: napojení cest na nájezdy linek a křížících cest LDS, zřízení vozovky a provozní zpevnění na nájezdech a skládkách, vybudování skládek dříví a úprava poškozených povrchů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 906 692 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky