Veřejná zakázka: LC V topinách - oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000211
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4282
Systémové číslo: P15V00004280
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 489649
Počátek běhu lhůt: 26.03.2014
Nabídku podat do: 10.04.2014 10:00
Otevírání obálek: 10.04.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC V topinách - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
rozrytí stávající vrstvy kameniva do 100 mm, doplnění kameniva do výtluků, kolejí a erozních rýh, obnovení obrusné vrstvy v šíři 3,5 m vrstvou penetračního makadamu se spojovacím nátěrem a uzavření vrstvou AB o tl 60 mm.
skládky a sjezdy štěrková konstrukce, kalené, opravy, čela propustů oprava z kamene žula, součástí je i údržba stávajícího podélného odvodnění LC, napojení na veřejnou silniční komunikaci u Obce Tis u Blatna a v Malměřicích
fotodokumentace současného stavu je uvedena souhrnné technické zprávě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 938 004 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky