Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revírech 1,11,21,22 a 44 na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000246
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4286
Systémové číslo: P15V00004284
Evidenční číslo zadavatele: S932/2014/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.01.2014
Nabídku podat do: 31.01.2014 10:00
Otevírání obálek: 31.01.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revírech 1,11,21,22 a 44 na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Signálka

• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 1,0 km
• přibližná nadmořská výška: 618 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje,
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: čištění příkopů, očištění povrchu lesní cesty, doplnění a prolití štěrku, dvojitý uzavírací nátěr se zadrcením

LC Valtéřovská

• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 1,0 km
• přibližná nadmořská výška: 740 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje,
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: čištění příkopů, očištění povrchu lesní cesty, doplnění a prolití štěrku, dvojitý uzavírací nátěr se zadrcením

LC Pás Žďár

• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,500 km
• přibližná nadmořská výška: 600 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje,
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: čištění příkopů, očištění povrchu lesní cesty, doplnění a prolití štěrku, dvojitý uzavírací nátěr se zadrcením

LC Nebeská

• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,800 km
• přibližná nadmořská výška: 700 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje,
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: čištění příkopů, očištění povrchu lesní cesty, doplnění a prolití štěrku, dvojitý uzavírací nátěr se zadrcením

LC Hájská

• oprava stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/30
• konstrukce vozovky: penetrační makadam
• délka opravovaného úseku: 0,500 km
• přibližná nadmořská výška: 640 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje,
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: čištění příkopů, očištění povrchu lesní cesty, doplnění a prolití štěrku, dvojitý uzavírací nátěr se zadrcením

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 150 728 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky