Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC K Bílému kolu a Čapkovy vyhlídky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000248
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4287
Systémové číslo: P15V00004285
Evidenční číslo zadavatele: S937/2014/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 499337
Počátek běhu lhůt: 12.11.2014
Nabídku podat do: 16.12.2014 10:00
Otevírání obálek: 16.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC K Bílému kolu a Čapkovy vyhlídky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V celé délce cest budou po obou stranách odstraněna zvýšená krajnice, následně budou vyčištěny všechny stávající podélné a odtokové odvodňovací příkopy a podélné krajnicové rigoly.
Všechny TP a jejich jímky budou vyčištěny, od sedimentu a ty TP, které budou poškozeny, nebo nevyhovují svým DN, budou nahrazeny novými s čely zděnými z LK s dlažbou z LK a zajišťovacími pasy. Tam kde bude třeba, budou umístěny další odvodňovací objekty: nové ocelové svodnice do
vozovky, zemní svodnice, které zabrání vytékání vody na vozovku z vedlejších cest, nové TP z ocelových rour s čely z LK s dlažbou z LK a zajišťovacími pasy. Stávající skládky a výhybny budou zpevněny vrstvou hrubého drceného kameniva s posypem drobným drceným kamenivem.
Stávající vozovka z penetračního makadamu bude rozryta, podklad bude doplněn kamenivem, a na tento bude zřízena nová vozovka z PMH 10, která bude opatřena dvěma asfaltovými nátěry.
Místo plnění: k.ú. Starý Sedloňov, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 646 006 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky