Veřejná zakázka: Znalecké posudky a odborná stanoviska - ST OP Vltavy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000256
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 4289
Systémové číslo: P15V00004287
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.01.2014

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Znalecké posudky a odborná stanoviska - ST OP Vltavy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem dílčích zakázek bude zpracování znaleckých posudků o úřední (vyhláškové) a v čase a místě obvyklé ceně vybraných nemovitostí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy