Veřejná zakázka: PD na rekonstrukce LC a mostu na LS Ruda nad Moravou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001094
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 429
Systémové číslo: P15V00000429
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2012
Nabídku podat do: 22.05.2012 11:00
Otevírání obálek: 22.05.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD na rekonstrukce LC a mostu na LS Ruda nad Moravou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování PD:1) K rozhledně - revír Klapuše, stávající zemní cesta typu 3L/3,0/15, délka trasy 0,700 km, oprava, doplnění příčného a podélného odvodnění, navržení konstrukce zemní cesty - požadovaná nosnost lesní cesty 40 tun. Projekt. dokumentace bude zpracovaná pro UR,SP a realizaci stavby.
2)LC Ke sloupku - revír Klapuše, cesta typu 2L/3,5/20, délka trasy 3,622 km, cca polovina cesty je zpevněná makademem a polovina je penetrační makadam s živičným nátěrem, požadována oprava, doplnění příčnéhoa podélného odvodnění, požadovaná nosnost 40 tun. Projektová dokumentace bude zpracovaná pro ohlašovací povinnost staveb.
3) LC Ke kříži - revír Moravský Karlov, stávající lesní cesta typu 2L/3,5/20, délka trasy 2,200 km, štětovaná lesní cesta, oprava příčného a podélného odvodnění, včetně navržení opravy mostu, požadovaná nosnost 40 tun. Projektová dokumentace bude zpracovaná pro ohlašovací povinnost staveb.
4) LC Ke studánce - revír Brníčko, stávající zemní cesta typu 3L/3,0/15 pomístně zpevněná makadamem, délka trasy 1,450 km, oprava příčného a podélného odvodnění, požadovaná nosnost 40 tun. Projektová dokumentace bude zpracovaná pro ohlašovací povinnost staveb.
5) LC Olšanské hory - revír Ruda nad Moravou, lesní cesta typu 3L/3,5/30, pomístně zpevněná makadamem, délka trasy 1,300 km, oprava příčného a podélného odvodnění, požadovaná nosnost 40 tun. Projektová dokumentace bude zpracovaná pro ohlašovací povinnost staveb.
6) LC Široká - revír Jedlí, stávající lesní cesta typu 2L/3,5/20, částečně zpevněná makadamem, délka trasy 2,500 km, oprava příčného a podélného odvodnění, požadovaná nosnost 40 tun. Projektová dokumentace bude zpracovaná pro ohlašovací povinnost.
7) Rekonstrukce mostu Strážnice - revír Ruda nad Moravou, posoudit a navrhnout opravu mostu. Požadovaná nosnost 40 tun. Projektová dokumentace bude zpracovaná pro ohlašovací povinnost staveb.
8) brod Olšičky - revír Brníčko, značně podmáčený úsek lesní cesty, nutno navrhnout odvodnění a přejezd. Součástí projektu bude oprava nájezdu přes brod. Projektová dokumentace bude zpracovaná pro ohlašovací povinnost staveb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 310 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p, Krajské ředitelství Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky