Veřejná zakázka: LC Ptáčník-oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000285
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4299
Systémové číslo: P15V00004295
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.01.2014
Nabídku podat do: 04.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 04.02.2014 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Ptáčník-oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení: stržení nánosů na krajnicích a středu vozovky, oprava výtluků dosypáním drceným kamenivem, pročištění stávajícího podélného a příčného odvodnění, oprava propustů a hospodářských sjezdů, skládek a výhyben, očištění povrchu vozovky, udržovací živičný nátěr z asfaltu a uzavírací živičný nátěr z asfaltu s posypem z drc. kameniva.
Stavba rozpočtově členěna na dva SO:
SO1: komunikace
SO2: odvodnění

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 208 517 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky