Veřejná zakázka: Zprůtočnění revitalizační soustavy v EVL Mušovský luh

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000317
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4309
Systémové číslo: P15V00004305
Evidenční číslo zadavatele: S4/2014/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.01.2014
Nabídku podat do: 17.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 17.02.2014 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zprůtočnění revitalizační soustavy v EVL Mušovský luh
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Mlýnský náhon, který přivádí vodu do Mušovského luhu, se větví na tři hlavní kanály, kterými je rozváděna voda do okolních lesních porostů. Realizací dojde k prohloubení vybraných úseků kanálů dle PD ve stávajících trasách pomocí kráčecího bagru a vyčištění zanesených propustků. Vytěžený materiál bude uložen za břehovou hranou koryta.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 586 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Židlochovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky