Veřejná zakázka: LC Pod hrází

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000318
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4310
Systémové číslo: P15V00004306
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492278
Počátek běhu lhůt: 29.03.2014
Nabídku podat do: 15.04.2014 11:00
Otevírání obálek: 15.04.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod hrází
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba lesní cesty 2L 3,5/20, v CHKO Jizerské hory o délce cca 1,4 - 2 km v 750 m n.m.. Štěrková konstrukce se zakalením.Jedná se o zpřístupnění mýtních porostů v náročném lanovkovém terénu a zkrácení přibližovací vzdálenosti. Průběh lesní cesty je na pozemcích LČR, její začátek navazuje na LC 1L. Součástí výstavby LC bude realizace výhyben a MPS.
Pozemní komunikace:
a) km 0,000 - km 0,200 dl. 200,00 m
geotextilie s min.příčnou pevností 28 kN/m
podklad ze sypaniny, předrcený odval z lomu Hraničná,fr. 63/125 tl. 350 mm
podklad ze sypaniny, předrcený odval z lomu Hraničná,fr. 32/63 tl. 150 mm
pohoz žulový rozpadem (perk nebo předrcený odval) 30-35 kg/m2 2 x
km 0,200 - km 1,565 73 dl. 1365,73 m
podklad ze sypaniny, předrcený odval z lomu Hraničná,fr. 63/125 tl. 250 mm
podklad ze sypaniny, předrcený odval z lomu Hraničná,fr. 32/63 tl. 150 mm
pohoz žulový rozpadem (perk nebo předrcený odval) 30-35 kg/m2 2 x.
Odvodnění pozemní komunikace
Příkopy lichoběžníkové š. dna 40 cm, v podélných spádech větších než 6% jsou dna příkopů kryta pohozy z předrceného odvalu lom Hraničná fr. 63/125 tl. 20 cm. Pohozy jsou zajištěny pasy z prostého betonu po 30 m.
Propustky trubní DN 600 mm opatřeny čely a vtokovými jímkami ze zdiva z lomového kamene na CM.
Materiál určen CHOK: žula, drcená žula, žulové eluvium.
Místo plnění: LS Jablobec nad Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 316 851 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky