Veřejná zakázka: Parkoviště a turistická trasa LS Přeštice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000340
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4313
Systémové číslo: P15V00004309
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/041
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.02.2014
Nabídku podat do: 28.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 28.02.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště a turistická trasa LS Přeštice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zřízení parkoviště pro návštěvníky lesa a rekonstrukce 2 navazujících lesních cest, která slouží jako turistická trasa a cyklotrasa v navštěvované lokalitě. Využívá trasu zaniklé lesní železnice. Rekonstrukce podkladu a kaleného krytu z lomových výsivek, zřízení odvodňovacích prvků, osazení závory a značky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 321 990 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurodender s.r.o., Jiřího náměstí 4/l, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky