Veřejná zakázka: LS Plasy - LC Dlouholoucká

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000373
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4317
Systémové číslo: P15V00004313
Evidenční číslo zadavatele: S930/2014/046
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 512675
Počátek běhu lhůt: 26.02.2015
Nabídku podat do: 13.03.2015 10:30
Otevírání obálek: 13.03.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LS Plasy - LC Dlouholoucká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava spočívá v rozrytí stávajícího zbytku asf. krytu, doplnění a vyrovnání povrchu, položení nové vrstvy asf. bet. 6+4cm, oprava poškozených propustků, vyčištění příkopů a odstranění náletu, dále zpevnění krajnice štěrkodrtí.
Místo plnění: LS Plasy - Manětínsko

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 682 613 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky