Veřejná zakázka: Opravy LC "Do Čertovy brázdy" a "Do třetích dolů"

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000375
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4318
Systémové číslo: P15V00004314
Evidenční číslo zadavatele: S919/2014/017
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.01.2014
Nabídku podat do: 12.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 12.02.2014 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC "Do Čertovy brázdy" a "Do třetích dolů"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava výtluků a projetých kolejí, oprava konstrukčních vrstev se zakalením, čištění a obnovení odvodňovacích příkopů a propustků, odstranění náletů a pařezů v příkopech

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 384 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky