Veřejná zakázka: LC Kamenná zadní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000390
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4321
Systémové číslo: P15V00004317
Evidenční číslo zadavatele: S913/2014/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.02.2014
Nabídku podat do: 21.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 21.02.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Kamenná zadní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Současný stav: kalený kryt ze ŠD, vyjeté koleje, výtluky, poškozené TP, neodstatečné příčné odvodnění.
Návrh na řešení:
- oprava LC - úprava povrchu LC doplněním ŠD, čištění příkopů, oprava TP,
- technické zhodnocení - vybudování příčného odvodění - instalace ocelových svodnic.
Místo plnění: Revír Dzbel, k.ú. Úsobrno

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 819 042 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky