Veřejná zakázka: Kocbeřský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000395
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4322
Systémové číslo: P15V00004318
Evidenční číslo zadavatele: S953/2014/005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.02.2014
Nabídku podat do: 04.03.2014 09:00
Otevírání obálek: 04.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kocbeřský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru údržby a opravy opevnění vodního toku Kocbeřský potok v intravilánu obce Choustníkovo Hradiště, okr. Trutnov.
V rámci opravy koryta vodního toku bude provedeno:
- rozebrání stávajícího poškozeného a nestabilního opevnění koryta
(kamenných zídek)
- sanace a stabilizace patky stávajícího opevnění kamenem do betonu
- v úseku rozebraného opevnění budou vybudovány nové zídky z lomového
kamene, případně z železobetonu s kamenným obkladem ve stejných
parametrech a rozsahu jako původní rozrbrané opevnění
- ke zdení bude použit kámen ze stávajících rozebraných zídek, který bude
doplněn novým lomovým kamenem dle CSN EN 771-6:2006 (kocbeřský,
prípadně božanovský pískovec)
- zároveň bude provedena celková oprava tří nízkých kamenných stupňů ve
dně
Podrobný rozsah prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Pavlem Romáškem, Suchovršice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 273 848 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky