Veřejná zakázka: LC Pod můstkem Vlkov - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000421
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4331
Systémové číslo: P15V00004327
Evidenční číslo zadavatele: S933/2014/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.05.2014
Nabídku podat do: 19.05.2014 13:00
Otevírání obálek: 19.05.2014 13:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod můstkem Vlkov - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Konstrukce vozovky: geotextilie, štěrkopísek tl. 150 mm, štěrkodrť tl. 200 mm, penetrační makadam se spojovacím nástřikem tl. 90 mm, asfaltobeton tl. 60 mm
Druh realizace: rekonstrukce stávající lesní cesty
Místo stavby: Revír č. 5 Velká Černoc, Lesní správa Žatec
Obec s rozšířenou působností: Žatec
p.p.č.: 790/1 a 873/2
k.ú.: Vlkov
Kraj: Ústecký
Jedná se o lesní cestu kategorie 3L3,5/15 v délce cca 700 bm částečně zpevněnou drceným kamenivem. Na lesní cestě jsou vyježděny koleje a na ploše cca 30% výtluky. V místech výtluků je cesta podmokřená. Vzhledem ke stavu povrchu je cesta sjízdná pouze v letních měsících. Vzhledem ke konfiguraci terénu je tato lesní cesta jediným přístupem na lesní pozemky s právem hospodařit LČR a zpřístupňuje porost 427. Cílem rekonstrukce je celoroční zpřístupnění výše uvedeného pozemku pro lesnickou techniku a odvozní soupravy a zajištění lesnického hospodaření na porostu 427.
statut využívání krajiny: PP Džbán
Součástí lesní cesty je skládkoviště, obratiště a nájezdy na navazující lesní cestní síť.
Na rekonstrukci LC je zpracována projektová dokumentace projekční kanceláří Koleník a syn, projekce, se sídlem Valdštejnská 282/15, 460 01 Liberec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 854 265 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky