Veřejná zakázka: SaMa Český Krumlov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000430
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4334
Systémové číslo: P15V00004330
Evidenční číslo zadavatele: 928/2014/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 483119
Počátek běhu lhůt: 25.01.2014
Nabídku podat do: 12.02.2014 09:00
Otevírání obálek: 12.02.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SaMa Český Krumlov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Doplnění chybějícího SaMa na SUJ Český Krumlov. Z větší části nejde o navýšení množství, ale o doplnění SaMa, který nahradí část soutěženého množství.Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=desc&page_gCommission=2&itemId=1840, část 19, SÚJ Český Krumlov; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.


 

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 36 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky