Veřejná zakázka: Opravy a rekonstrukce asf. LC na revíru Cvilín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000432
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4336
Systémové číslo: P15V00004332
Evidenční číslo zadavatele: S911/2014/012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.02.2014
Nabídku podat do: 12.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 12.02.2014 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a rekonstrukce asf. LC na revíru Cvilín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o soubor pěti asfaltových lesních cest, na revíru Cvilín, které na sebe navazují. Lesní cesta Pod Malíkem dva stavební objekty SO1 oprava, SO2 rekonstrukce; LC Nová cesta I.; LC Nová cesta II.; LC Ke Korbášovce I.; LC Ke Korbášovce II. - na uvedených komunikacích budou provedeny pouze opravy. Technické řešení: stržení nánosů na krajnicích a středu vozovky, oprava výtluků dosypáním, pročištění stávajícího podélného a příčného odvodnění, oprava propustů a hospodářských sjezdů,opevnění krajnic lomovým kamenem, oprava skládek,oblouků a výhyben, očištění povrchu vozovky, udržovací živičný nátěr z asfaltu a uzavírací živičný nátěr z asfaltu s posypem z drceného kameniva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 845 202 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s. – pobočka Plzeň, Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky