Veřejná zakázka: oprava LC Hrkavá I.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001104
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 434
Systémové číslo: P15V00000434
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 212807
Počátek běhu lhůt: 04.04.2012
Nabídku podat do: 04.05.2012 13:00
Otevírání obálek: 09.05.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: oprava LC Hrkavá I.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nejprve bude provedena oprava a obnova propustků, čel a vtokových jímek. V místech opravy kolejí dojde k odstranění poškozené vrstvy vozovky. Dále bude obnažená pláň urovnána, na ní bude uložena geomříž s podélnou pevností v tahu do 80 kN/m. Dále bude zřízena vrstva z hrubého drceného kameniva fr. 32-63 mm, tl. 150 mm, poté bude zřízena druhá vrstva z hrubého drceného kameniva fr. 32-63 mm. tl. 150 mm která bude prolita asfaltem v množství 3kg/m2. Na tuto vrstvu bude zřízen penetrační makadam hrubý tl. 90 mm, který bude uzavřen dvěma nátěry živičnými z asfaltu silničního v množství 1,8 kg/m2 a v množství 1,5 kg/m2.
V místech obnovy vozovky dojde ke kompletní obměně konstrukčních vrstev vozovky a to tak, že budou v opravovaných úsecích odstraněny současné zbytky konstrukce vozovky. Obnažená pláň bude vyprofilována do příčného střechovitého sklonu 3% a uhutněna. Na ní bude uložena geomříž s podélnou pevností v tahu do 80 kN/m. Dále bude zřízena vrstva z hrubého drceného kameniva fr. 32-63 mm, tl. 200 mm. Poté bude uložena vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm fr. 0-63 mm, tl 200 mm. Na závěr bude položena vrstva penetračního makadamu hrubého v celkové tl. 90 mm. Ten bude uzavřen dvěma nátěry živičnými z asfaltu silničního v množství 1,8 kg/m2 a v množství 1,5 kg/m2.
Místo plnění: k.ú. Javorník nad Veličkou, Nová Lhota u Veselí nad Moravou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 339 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LS Strážnice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky